Teslice.cz - střechy, roubenky, památkové stavby

Aktuálně se nacházíte v sekci s názvem Obchodní podmínky.

1.
TESLICE CZ s.r.o.
Jiráskova 701
755 01 Vsetín
IČO: 27775003
DIČ: CZ27775003
Tel./Fax: 571420787
E-mail: teslice@teslice.cz
Bankovní spojení: 209634469/0300

2. Všechny smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu se zákony České republiky. V případě, že smluvní stranou je spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.

3. Tím, že kupující uzavře kupní smlouvu (odesláním objednávky z www.teslice.cz) stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem, platebními a dodacími podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí. Na tyto obchodní, reklamační, platební a dodací podmínky je kupující dostatečným způsobem a včas před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní, reklamační, platební a dodací podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

4. Dodavatel může se souhlasem zákazníků shromažďovat jejich osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje usnadňují další budoucí objednávky zákazníků.
V případě, že zákazník souhlasí, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami nebo nabídkami.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nesmí předat žádné další osobě, s výjimkou nutných údajů pro přepravce sloužící pro správné doručení zboží.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na obchod@teslice.cz

5. V případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
V případě odstoupení se smlouva ruší. Dodavatel je povinen vrátit zákazníkovi přijaté zálohové platby.
Standardní zboží může zákazník v neporušeném a bezvadném stavu vrátit do 14 dní od doručení. Vrácené peníze však budou v tomto případě poníženy o 15 % ze zaplacené částky zákazníkem. Dále budou při vrácení finančních prostředků odečteny přepravní náklady dodavatele. Zboží musí zákazník vrátit na své vlastní náklady, nelze např. zasílat zboží zpět na dobírku. Taková zásilka nebude přijata. Nestandardní zboží vrátit nelze.

6. Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze objednávku zasláním zprávy o stornu na emai: obchod@teslice.cz. Pokud zákazník svou objednávku před expedicí nestornuje zasláním e-mailové zprávy, je dodavatel oprávněn účtovat zákazníkovi vzniklé náklady za přepravu a storno poplatek ve výši 10 % z ceny objednávky včetně DPH.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech:, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

7. Prodávající upozorňuje, že obrázky a fotografie v tomto eshopu mají pouze ilustrativní charakter. Skutečně dodané zboží se může svým vzhledem lišit od znázorněného obrázku (důvodem je vícero dodavatelů pro stejný druh zboží, nebo nedostupnost správného obrázku). Kupující má právo před odesláním zboží prodávajícím, požádat o zaslání fotografie skutečně odesílaného zboží. Tato vyžádaná fotografie bude zaslána elektronickou poštou (e-mail). Ceny u jednotlivých položek neobsahují poplatky za dopravu, palety a jejich případné složení. Konečná kalkulace bude zákazníkovi sdělena po obdržení objednávky z tohoto eshopu.

8. Tyto obchodní podmínky platí pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.V roce 2010, vytvořil Webtechgroup.cz
Přírodní kámen | Mobilní domy, mobilheimy | Přírodní kámen | Ubytování Vsetín